Versionshistorik och ändringslogg [sv]

Version 1.9

Version 1.9.1 (planerad för 2019-01-18)

Nytt år och ny version av KulturNav! Vi fortsätter arbetet med att integrera KulturNav mot etablerade auktoriteter, förbättra datakvalitet och förenkla användargränssnittet.

Nytt

 • Vi har ändrat hur du växlar menyer i menypanelen. Du växlar nu med knappar som finns överst i panelen.
 • Nya kopplingar externa data! Du kan nu hämta ämnesord från Svenska ämnesord (SAO) i LIBRIS som förvaltas av Kungl. Biblioteket genom funktionen Sök och importera. Kopplingen innebär att du kan söka och importera termer från SAO som platshållare eller använda SAO-ämnesord som grund för nya egna termer. Kopplingen mot SAO är initierad och finansierad av Statens maritima museer.
 • Länkade termer i klartext. Termer från Svenska ämnesord (SAO) och The Art & Architecture Thesaurus (AAT) visar nu en länkad term i klartext under själva länken (URL/URI). Etiketten för länkad term uppdateras (eller hämtas om den inte finns) genom funktionen Uppdatera hämtad informtion på posten.
 • Ny menypanel: Visningshistorik. Ny panel listar alla sidor och sök som du gör under ditt arbetspass i tidsordning så att du lätt kan gå tillbaka i ditt arbete. Innehållet i listan kan filtreras och tömmas.

Smärre förbättringar

 • Funktionen Förbättra letar nu efter alternativa språk till benämning och alternativ benämning samt om du har en exakt matchning mot ett koncept i Getty AAT i din post. De förbättningar som hittas kan du lägga till som förslag på posten.
 • Du kan nu använda Sök och importera för att läsa in nya platshållarposter till dataset med platshållare, t ex en person från VIAF.org i VIAF-datasetet.
 • Funktionen Sök och importera till dataset listar nu även poster från KulturNav i söksvaret. Detta för att göra det enklare att undvika dubblettposter när en ny post ska importeras.
 • Vi har förbättrat felmeddelandet när KulturNavs synkfunktion inte svarar som den ska i form av en röd ikon i anslutning till statusvisningen på en post:  
 • Nytt fält för termer: Ersätter (concept.replacedBy) som gör det möjligt att ange att en term ersätts av en annan term när termen inte längre bör användas.
 • Små korrigeringar av hur redigeringsformulär hanteras i förhållande till den flytande verktygsraden.

Ändrat

 • Vi har temporärt tagit bort möjligheten att ladda upp ett hjälpdokument, t ex en PDF, till ett dataset. Möjligheten att skriva in text direkt i KulturNav samt att länka till en hjälpsida på nätet, kvarstår emellertid.

Rättat[sv]