Versionshistorik och ändringslogg [sv]

Version 1.9.6 (2019-08-14)

Nytt

 • Ny förslagspanel. Vi har förbättrat och förenklat möjligheten att lämna förslag om ändringar och förbättringar av en post. En ny knapp i högra hörnet på skärmen öppnar en panel till höger på skärmen där du kan välja fält att lämna förslag till. Du kan även skicka ett meddelande direkt till datasetets redaktion i panelen. Befintliga fält kan som tidigare ta emot förslag genom genom att klicka på penn-ikonen [ikon] framför fältnamnet.
 • Ett nytt sätt att redigera din post. Om du har rättigheter att ändra i en post så kan du använda förslagspanelen för att redigera enkilda fält och även lägga till nya fält. I förslagsformuläret kan du välja att spara ändringen direkt. Du kan även aktivera funktionen genom att välja Redigera fält i funktionsmenyn.
 • Lämna generell feedback för tjänsten genom att klicka på feedback-knappen på allmänna informationssidor och i hjälpen. Meddelandet skickas till systemadministratören.
 • Nytt fält: Intern notering som bara är synlig och redigerbar för personer med skrivbehörighet på ditt dataset. I fältet kan du ha arbetsmaterial och anteckningar kring en post som du inte vill ska synas även om posten är publicerad.
 • Ny sortering av dataset och sökresultat - Senaste aktivitet. Förklaring. [Skriv hjälp!]

Förbättrat

 • Förbättrad sortering av listorna i Uppgiftspanelen. Uppgifterna sorteras nu efter den tidpunkt som förslaget/dialogen skapades. [Skriv hjälp!]
 • Förbättrad generell indexering som i sin tur ska göra det lättare att söka fram refererade poster vid redigering. Vi har även förbättrat träffsäkerheten vid sök.
 • Tydligare signaler om det finns aktuella saker att hantera genom att de tre huvudknapparna är gröna om det finns data att hantera i respektive lista. [Skriv hjälp!]
 • Tydligare ikon för visning att ett fält kan expanderas för att visa mer info/detaljer (både vid visning och redigering).
 • Visa alla 99 Tydligare indikation på att det finns flera värden än de som visas i en lista.
 • Språkförbättring. Uppdateringar av gränssnitts- och ledtexter och hjälptexter på bokmål.
 • Utökad hämtning av artiklar från Store norska leksikon. Nu hämtas även artiklar från sidolexikon som Store medisinske leksikon.
 • Förbättrad hantering av paneler och verktygsrad på små skärmar, t ex mobilskärmar.
 • Koordinatsystem visas i förekommande fall nu i samband med listning av koordinater.
 • Förbättrad visning av Fria anteckningar. Rubriken i anteckningen presenteras nu som fältnamn och texten som värde.

Ändrat

 • Knappen är flyttad till nedre högra hörnet på skärmen. Knappen öppnar en panel som ersätter den tidigare listan med fält. Se ovan.

Rättat

 • Uppgiftspanelen. Rättat ett problem i listan med godkända poster där redaktörer såg poster de inte kan publicera. ( #1667)
 • Rättning av ett problem med käll-URI:er för GeoNames (#1668)
 • Fixat ett problem med användarhantering (server-cache) efter ändrad roll, t ex till admin. (#1677)
 • Rättat ett problem med visning av kart-ikon i anslutning till ett koordinat-par. (#1690)
 • Rättat ett problem att redigera en tidpunkt vid ett jämnt århundrade med norskt datumformat. (#1692)

API

 • Elementet entityTypeName visas nu även i resultat från /api/search/
 • Ny indexering och ändrad hantering av stemming vid sök har förädrat API-syntax vid sök. Se[sv]