Versionshistorik och ändringslogg [sv]

Version 1.8.3 (2018-03-09)

Nytt

 • Vi har tagit bort startsidan. Må den falla i glömska fort.
 • Vi har utvecklat en ny meny som förhoppningsvis gör att du enklare hittar in till de data du behöver. Du kan växla mellan meny och trädnavigation (som fortfarande finns kvar) genom att klicka på knappen längst ner i menyn.
 • Vi har ändrat hur en KulturNav visas på smala skärmar (t ex mobiltelefoner). Menyn/trädnavigation visas nu under själva huvudinformationen (t ex ett dataset eller en post), vilket förhoppningsvis gör det enklare att använda KulturNav i mobilen.
 • Vi har skapat två nya sätt att visa sökresultat och listor (dataset/mappar) - Visa kategorier och Visa översikt. Du kan nu välja:
  Listvisning i en tabell som är både sorterings- och filtreringsbar. Denna känner ni igen sedan tidigare.
  Här visas de kategorier/typer som finns i sökresultatet/listan. Klicka på en kategori för att visa poster inom kategorin.
  Här visas en översikt över posterna i sökresultatet/listan.
  Detta visningsalternativ är enbart tillgängligt på ett dataset som har Hierarki valt som innehållsstruktur. Visningsalternativet presenterar innehållet i datasetet som en trädstruktur.
 • Du kan välja vilken vy som ska visas som standard på ditt dataset. Fältet heter Standardpresentation och ligger i fakta-panelen i ditt dataset.
 • Vi har gjort funktionen Visa språk tydligare i form av en knapp som nu ligger i faktafliken. Funktionen visar en posts faktainnehåll på de olika språk som registrerats.
 • Informationskategorisida. Varje informationskategori, som t ex personer eller termer, kan nu presentera sina dataset på en sida.
 • Vi har introducerat möjligheten till att ett dataset kan ha en hjälpsida med instruktioner specifika just för detta dataset. Det kan t ex röra sig omvilka krav på innehållet som ställs, vilka fält som måste fyllas i och hur ni vill att källhänvisningar ska hanteras. Du väljer om du vill skriva texten direkt i KulturNav eller om du vill länka till en sida på nätet eller ladda upp ett dokument (PDF) som innehåller informationen. Du når detta i redigeringsformuläret på datasetet, panelen Hjälp.
 • Redigeringsformuläret innehåller många nivåer och har varit svårt att överblicka. Vi har nu lagt till ledtexter invid knapparna (som komplement till den text som visas när du för muspekaren över knappen) som förhoppningsvis gör det enklare att klicka rätt.

Rättat

 • Ett webbplatsmeddelande på din sida ger inte längre ett felmeddelande om du försöker visa det utan att vara inloggad. (#1368)
 • Rättat ett problem med visning av statushistorik. (#1373)
 • Rättat ett problem där bokmärkning av poster i en mapp gav ett felmeddelande. (#1306)
 • Funktionen Lägg till kunde under vissa omständigheter generera dubbla värden/poster. Detta har nu rättats till. (#1370)

Ändrat

 • Vi har ändrat fältnamnet på bredare term till överordnad term.
 • Vi har ändrat fältnamnet på smalare term till underordnad term.
 • Vi har ändrat fältnamnet på bredare period till överordnad period.
 • Vi har ändrat fältnamnet på smalare period till underordnad period.
 • Ett förslag i ett fält som kan ges flera värden begränsas nu till endast ett förslag åt gången. Detta implementerat som en fix för problem #1350.[sv]