Versionshistorik och ändringslogg [sv]

 
 
 
 
 
 
 

1.9.7 (planerad för 2019-10-31)

Nytt

 • Utökad och förbättrad mappning mot olika etablerade format och standarder som schema.org, Europeana EDM, CIDOC CRM, MADS, SKOS, Wikidata mfl. Du får nytta av mappningen när KulturNavsdata används som LOD.
 • Du kan som administrerar ett dataset kan nu välja att publicera det som DCAT-AP (Data Catalogue Vocabulary - Application Profile for data portals in Europe). Valet görs på datasetets sida, knappen Publicera (under status-ikonen).
 • Förenklad och förbättrat användargränssnitt för sök. Vi har nu bara en sökknapp och hur du väljer att söka är ett val i listan under sökrutan. Du kan välja att:
  - Sök. Fritextsök i alla fält
  - Sök i namn/benämning. Sök i namnfälten (namn, alternativt namn, annat namn etc) - dvs den tidigare knappen Sök endast namn
 • Vi har gjort det möjligt att söka språkspecifikt. Det betyder att du lan begränsa sök till att sökordet ska finnas på valt webbplatsspråk. Har du svenska som webbplatsspråk ska därmed sökordet finnas på svenska för att posten ska hittas. Språkspecifikt sök väljs i listan under sökrutan:
  - Sök - {språk}. Språkspecifikt fritextsök i alla fält. Språket är aktuellt webbplatsspråk som du valt i sidhuvudet.
  - Sök i namn/benämning - {språk}. Språkspecifikt sök i namnfälten (namn, alternativt namn, annat namn etc). Språket är aktuellt webbplatsspråk.
 • Vi har introducerat en ny sökmöjlighet där du kan göra en mer exakt sökning utan trunkering genom att sätta sökordet inom citationstecken. Exempel: Sökordet "mode" träffar enbart poster med exakt ordet "mode" i posten. Sök utan citationstecken på mode träffar ord som börjar på mode - modern, moder etc. Sedan tidigare används citationstecken vid frassökning med flera sökord.

Förbättrat

 • Referenser till URI:er i KulturNav ( tex samma som) omvandlas nu automagiskt till interna referenser (t ex intern samma som) när värdet sparas i samband med redigering.
 • Nytt fält: Samma som (URL). Fältet gör det möjligt att länka till externa poster enligt schema.org:sameAs som länkar till webbsidor (URL) som är samma "real world object" som aktuellt objekt oavsett vilket format resursen har.
 • [ikon] Uppgiftspanelen öppnas nu automagiskt när du klickar på Min-sida-knappen i menypanelen.
 • Bättre beteende och felmeddelande är externa tjänster inte kan nås t. ex. vid import av poster eller hämtning av information.
 • Du kan nu även lämna förslag till källor/referenser i Förbättringspanelen.
 • Alternativ identitet visas nu med identifikationssystem som fältnamn och id som fältvärde i visningsläge på en post.
 • Du som administrerar dataset kan nu föreslå datasetet för publicering i DigitaltMuseum (Dataset | Publicera | Föreslå till DigitaltMuseum)

Förändrat

 • Vi har tagit bort knappen Sök endast namn och ersatt den med ett val i listan vid sökrutan - Sök namn/benämning.

Rättat

 • Redigering. Ett tillagt tomt språkfält hanteras nu rätt. (#1407)
 • Redigering. Egenskapen Historik kommer nu upp under rätt redigeringspanel. (#1498)

API/LOD

 • Stöd för DCAT-AP (Data Catalogue Vocabulary - Application Profile for data portals in Europe) för de dataset som respektive datasetförvaltare väljer att publicera under i profilen. Hela KulturNav ses som en DCAT-katalog som i sin tur består av kataloger - en katalog per klass (t ex en katalog för /dcat/person och en annan för /dcat/concept). I respektive katalog publiceras de dataset som märks för publicering av respektive datasetförvaltare. Endpoint: https://kulturnav.org/dcat-ap?format=application%2Fld%2Bjson
 • Ett dataset kan nu enklare hämtas som helhet med sina poster via standardiserade metoder.
 • Förbättrad mappning av samlingstermer. De ses som skos:collection.
 • Ny parameter vid API-sök: idonly som reducerar svaret till en id-lista - exempel:

 

/api/search/entityType:Agent,compoundName:Wilse?idonly[sv]