Versionshistorik och ändringslogg [sv]

Version 1.9

Version 1.9.5 (planerad för 2019-05-16)

Nytt

 •  Avisering per e-post kring nya poster, förslag till nya poster och poster med ändringsförslag kommer nu att skickas ut dagligen eller en gång per vecka. Inställningen görs i din användarprofil på Min sida (Funktionsmeny | Redigera).
 • E-postaviseringar sker från en egen nyutvecklad tjänst som vi hoppas är mer stabil än den tidigare funktionen för aviseringar. E-posten som skickas ut till dig innehåller en länk till en ny lista med poster som visas i en ny panel på Min sida:
 •  Ny Uppgiftspanel som fälls ut till höger på Min sida som gör att du kan överblicka poster som är aktuella för dig att ta tag i. Poster listas som har ett uppföljningsbehov som aviserats via e-post, godkända poster som avvaktar eventuell publicering och poster med dialog. Panelen öppnas via en ny knapp i verktygsraden på Min sida. Du kan ändra status på posterna och bokmärka dem redan i listan. Det finns färgsignaler på Min sida-knappen i menyn och på Uppgifts-knappen på Min sida som uppmärksammar dig på att det finns nya och nygamla uppgifter att utföra. Läs mer om uppgiftspanelen.

Förbättrat

 • Organisationsposter kan nu hämta förbättringsförslag från VIAF.org och vi har utökat kontrollen mot Wikidata.org
 •  Dialogmeddelanden kan nu arkiveras. Det betyder att du inte behöver radera dialogmeddelanden som är inaktuella eller besvarade. Arkiverad dialog visas bara för administratörer och arkiverad dialog signaleras inte i listor och sökresultat. Arkiverad dialog visas inte i listan i uppgiftspanelen. Du arkiverar ett dialogmeddelande genom att trycka på knappen Arkivera i anslutning till meddelandet. Funktionen att radera ett meddelande finns emellertid kvar om du verkligen vill ta bort meddelandet.
 • Vi har korrigerat hur menyn visas för att göra strukturen tydligare.
 • Ett nytt alternativ har lagts till i menyn: Innehållskategorier i urval som visar menyalternativ för direktval av olika kategorier/typer (som t ex livsrollen fotograf) som kanske är intressanta att överblicka.

Ändrat

 • Min sida, fliken Att göra, har plockats bort och ersatts av Uppgiftspanelen (se ovan)
 • Urvalet av vilka poster som genererar en avisering med e-post är ändrat. Generella ändringar är inte längre grund för en avisering. Läs mer ovan om den nya aviseringen.

Rättat

 • Ett problem med redigering av förslag har åtgärdats. (#1636)
 • Det går åter att klicka på kartikonen i samband med visning av koordinatdata för att komma till kartfliken. (#1637)
 • Ett problem med export av data har åtgärdats där poster fick en felaktig teknisk status som gjorde att de ignorerades vid en import. (#1648)

API

 • Vi har lagt till en ny egenskap i en API-retur: entityTypeName som redovisar aktuell entitetstyp på de olika webbplatsspråken.[sv]