Versionshistorik och ändringslogg [sv]

Version 1.8.7.xxxx (planerat för 2018-09-21)

Nytt

 • LODometern uppdateras nu direkt i skärmbilden utan att sidan behöver laddas om. efter att data synkroniserats automatiskt eller via Uppdatera externa data.

Rättat

 • Vi har gjort korrigeringar av hur indikationer på användning från DigitaltMuseum (LODometern) beräknas. (#1449)
 • Listan med val av srpåk för att lägga till ett nytt språk på ett fält har i vissa lägen visat fel värden. Detta är nu korrigerat. (#1495)
 • Vi har korrigerat API-svaret för LODomter-data och lagt till ytterligare värden (#1496)

Version 1.8.6 (2018-08-15)

Nytt

 • Lägg till ny post. Du kan nu skapa nya relaterade poster som t ex en ny överordnad och ny underordnad term direkt i samband med en ny termpost. Möjligheten är tillgänglig på ett urval egenskaper i ett antal informationskategorier där vi kan förutsätta att den nya posten ska lagras i samma dataset som aktuell post. Läs mer här:
 • Sök och importera post (i ditt dataset). Du kan nu hämta grunden för en ny post från andra auktoriteter till ditt dataset. Detta gäller ett urval av informationskategorier: Just nu söds VIAF.org för personer och organisationer och GeoNames.org för platser. Funktionen gör att du från datasetets sida söker fram en post i auktoriteten och hämtar den till aktuellt dataset som en kopia. Viss information hämtas från källposten och läses in till den nya posten och det skapas en samma som-relation tillbaka från den nya posten till källposten.
 • Kontroll av externa URL:er och URI:er. Postens externa länkar kontrolleras när sidan öppnas av en användare med behörighet att skriva i datasetet. Länkarna kontrolleras och resultatet visas i form av ikoner framför länken:
  -    Länken kontrolleras.
  -    Länken är OK efter kontroll.
  -    LOD-länken kan behöva att kontrolleras. Mer information visas när du håller muspekaren över ikonen.
  -    Det är ett möjligt problem med en LOD-länk att kontrollera närmare. Mer information visas när du håller muspekaren över ikonen.
  -    Det är problem med URL/URI vid kontroll. Mer information visas när du håller muspekaren över ikonen.

Smärre förbättringar

 • Vi har samlat alla funktioner för att lägga till relaterade poster vid redigering under en gemensam knapp: Lägg till, där du kan söka fram och importera externa auktoriteter och skapa nya refererade poster direkt i redigeringsformuläret.
 • Dialog. I samband med dialog kring en post, visas nu både namn och behörighetsroll för de som aviseras i samband med dialogmeddelandet.
 • Webbplatsgränssnitt. Komplettering av estniskt webplatsgränssnitt och meny.
 • Tydligare markering av Dataset i sidhuvudet.

Ändrat

 • Informationskategorin Collection har ändrat namn till NamedCollection.
 • Vi har ändrat så en posts tillhörighet till mapp(ar) lagras i mappen i stället för i posten. Fältet entity.list är därmed borttaget från posten och fältet list.member är tillagt på mappen. API?

Rättat

 • Metaoperationer kan nu initieras från poster markerade i en trädkontroll. (#1431)
 • Funktionen Lägg till plats fungerar nu även i samband med metaoperationen Lägg till fält. (#1442)
 • Ett tillagt språk i ett förslag kan nu sparas även som enda ändringsförslag. (#1443)
 • Popup-dialogboxar som kräver åtgärd från användaren stängs inte längre när användaren klickar vid sidan om popupen. (#1444)
 • Vi har rättat så att fliken bilder visas korrekt även med olika former av uppladdade bilder. (#1450)
 • En post kan inte längre relatera till sig själv. Detta problem har åtgärdats tidigare men dykt upp igen. (#1455)
 • Vi har korrigerat behörighetshantering vid metaoperationer. (#1457)
 • Ett problem med vissa design-element i redigeringsformuläret har åtgärdats. (#1459)[sv]