Versionshistorik och ändringslogg [sv]

Version 1.9.3 (planerad för 2019-03-22)

Nytt

 • Ny menypanel: Bokmärken som visar dina bokmärkta poster och dataset i en enkel lista sorterad på första bokstaven i namnet/benämningen.
 • Du kan nu göra matchningar mot Store norske leksikon i panelen Förbättra. En artiklel som väljs sparas som ett förslag till Se även-länk på posten.
 • Förslag i panelen Förbättra har blivit lättare att överblicka genom en förbättrad struktur där du kan expandera förslag per egenskap i olika avdelningar:
  Förbättringar
  Matchningar
  Kontroller
  Tips

Förbättrat

 • Navigation framåt och bakåt i datasetet från en post har förbättrats och omfattar nu även poster som visas från översikten (och trädvyn?).
 • Vi har förenklat användargränssnitt på flera ställen. Vi har samlat knappar för att skapa ny post och lämnar förslag på ny post, importera mm i knappraden uppe till höger (vi är därmed lite som Rådd-djuret). Det betyder att du enkelt kan skapa en ny post utan att gå tillbaka till datasetets sida.
 • Vi hämtar nu ut kopplingar till konstnärsauktoriteten Getty ULAN till poster som är importeras från VIAF.org. Vi föreslår även länken om den saknas om din post är kopplad till VIAF.org.
 • Vi ser till att automatiskt synkronisera uppdatering av hämtad information på de ställen där det fingerar smidigt.
 • Vi visar nu mer information om en post som du vill importera så att du verkligen vet att det är rätt post som importeras.

Rättat

 • Möjligheten att dela ut behörighet att administrera och redigera projekt fungerar åter som förväntat. (#1592)
 • Detaljvyn för att Visa bild har korrigerats så att bilden visas rätt igen. (#1614)
 • Ett problem med läsning av hämtad information i samband med Se även-länkar har rättats till. (#1616)[sv]