KulturNav og teknisk løsning

KulturNav er bygget opp gjennom bruk av åpne komponenter: