Mappar [sv]

Mappar är dina egna listor med ditt eget urval av poster i KulturNav. Mappar kan exempelvis innehålla de poster som du planerar att arbeta vidare med – t ex höja kvaliteten på, rätta eller kanske publicera. Mappar kan också innehålla dina sammanställningar av poster som du vill dela med dig av till andra. Det finns fem typer av mappar (datasetet Mapptyper och du väljer själv typ när du skapar en mapp:

 • Administrationsmapp. Den generella typen för mappar som du har som kom-ihåg-, eller att-göra-listor eller så. Du väljer själv.
 • Bokmärkesmapp. Här lagrar du dina bokmärkta poster. Varje användare har en bokmärkesmapp och mappen skapas automatiskt.
 • Delad mapp. Mappar som du delar med andra. Du kanske har gjort en cool sammanställning av kungligheter från olika dataset som du vill dela med dig av? Delade mappar syns under grenen Gemensamma resurser i navigationsträdet.
 • Abonnemangsmapp. Mappar som du sammanställt poster i som du vill läsa ner i ditt samlingsförvaltningssystem. Du kan på detta sätt "abonnera" på ditt urval av poster genom att t ex hämta innehållet i mappen genom till ditt samlingsförvaltningssystem genom KulturNavs API. För dig som använder Primus finns det färdiga kopplingar (se nedan).
 • Systemmapp. Mappar som används av KulturNav själv för att läsa urval av poster som ska användas i olika sökboxar eller vallistor (t ex personers yrken eller livsroller). Dessa mappar administreras av systemadministratören.

Gör så här för att skapa en mapp.

Behörighet och rättigheter

Vem som har rätt att se och arbeta i din mapp styrs av rättigheter som du som skapat mappen styr. Läs mer om behörighet och rättigheter.

Dynamiska mappar

Du kan spara sök som du gör i KulturNav i dynamiska mappar. Du sparar då sökfrasen i en mapp. När mappen öppnas så körs sökfrasen och resultatets urval av poster läggs automatiskt i mappen. Dynamiska mappar kan kompletteras med ett eget urval av poster.

Du sparar ett sök i en dynamisk mapp genom att klicka på knappen
Du finner knappen högt uppe till höger i söksidan. Mappen skapas på samma sätt som vanligt och mapptyp etc ställer du in som i vanliga mappar.

Dina mappar

Du får en överblick över dina mappar under Mina mappar under din gren Inloggad som ... i navigationsträdet. Du ser även dina mappar på Din sida under fliken Mappar.

Mappar och samlingsförvaltningssystemet Primus

För dig som arbetar med samlingsförvaltningssystemet Primus så är du redan bekant med begreppet mapp. Begreppet används på samma sätt och fungerar i stort på samma sätt i KulturNav som i Primus.

Det är utvecklat en nära koppling mellan Primus och KulturNav som gör att Primus kan hämta poster från KulturNav till sina egna listor över termer, personer och platser. Data som hämtas läses via KulturNavs API från de mappar som du skapat i KulturNav och som innehåller ditt urval av poster som du vill använda när du katalogiserar i Primus. Hämtningarna fungerar som abonnemang - om posternas innehåll eller listornas sammansättning ändras så läsas ändrade data ner till Primus. Det är levande länkar mellan systemen.

Det finns fyra egenskaper på mappen som styr Primus rätt i kopplingarna:

 • Mapptyp. Anger typ av mapp och hur Primus läser mappen
 • Ansvarig förvaltare. Anger till vilken organisation/databas som mappen ska läsas. Sök fram och välj önskat namn (från organisationer som förvaltar dataset i KulturNav).
 • Extern systemlista. Välj vilken lista som posterna i mappen ska läsas ner till i Primus. Listorna hämtas från datasetet Systemlistor.
 • Kod. Kodfältet används för att ge ett klassifikationssystem en kod i Primus (obligatoriskt för klassifikationer).

Mappar används på tre sätt för att hämta data till Primus:

 1. Innehåll i abonnemangsmappar hämtas till vald ägare/databas (din Primusdatabas) och vald extern systemlista (vald Primuslista) i Primus. Sedan väljer du själv om du vill läsa ner posterna till Primus.
 2. Delade mappar hämtas ner till Primus som en lista över delade mappar. Där du väljer du sedan vilka av dessa som du vill använda och hämta poster från. Innehållet hämtas därefter, om du så önskar, ner till den lista i Primus som angivits i den delade mappen.
 3. Hela klassifikationssystem. Innehåll i abonnemangsmappar kan hämtas som hela klassifikationssystem till Primus. Detta sker om vald lista är Klassifikationssystem. Mappens namn blir då klassifikationssystemets namn och mappens kod blir klassifikationssystemets kod i Primus. Mappens innehåll av poster kommer att uppträda som värdena, själva klassifikationerna.[sv]