Organisasjon [no]

Organisasjon (norwegian bokmål), Organisation (swedish)

Navn (juridisk person): Type (A.1.28) [no]

License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
30/07/2015 09:47:50
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/fb8b920d-b709-4783-ab98-f6fcc1d0ea6f | RDF/XML | JSON-LD
Label
Organisasjon
Norwegian bokmål

Organisation
Swedish

Definition
Organisasjon er to eller flere mennesker som arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer eller mindre klart definert mål. Dette vil i praksis innebære en formalisering med fordeling av sider ved arbeidet (rollefordeling/oppgavespesialisering) for at samarbeidet skal gi mest mulig effekt.
Organisasjoner fremmer medlemmene sine interesser, realiserer mål, produserer varer og tjenester, og administrerer og utøver myndighet.
Norwegian bokmål

Organisation, ordnandet av olika delar till inbördes samverkan, eller en större sammanslutning (till exempel bolag, facklig organisation, förening). Från grekiskans organon: "verktyg", "redskap". Det vetenskapliga studiet av organisationers funktionssätt brukar benämnas organisationsteori.
Swedish

Category
English

Norwegian bokmål

Typ
Swedish

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Wikipedia
Norwegian bokmål
Swedish

-Text
Wikipedia
Swedish