Organisasjon

Organisation (svensk)

Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
30.07.2015 09:47:50
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/fb8b920d-b709-4783-ab98-f6fcc1d0ea6f | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Organisasjon
Bokmål

Organisation
Svensk

Definisjon
Organisasjon er to eller flere mennesker som arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer eller mindre klart definert mål. Dette vil i praksis innebære en formalisering med fordeling av sider ved arbeidet (rollefordeling/oppgavespesialisering) for at samarbeidet skal gi mest mulig effekt.
Organisasjoner fremmer medlemmene sine interesser, realiserer mål, produserer varer og tjenester, og administrerer og utøver myndighet.
Bokmål

Organisation, ordnandet av olika delar till inbördes samverkan, eller en större sammanslutning (till exempel bolag, facklig organisation, förening). Från grekiskans organon: "verktyg", "redskap". Det vetenskapliga studiet av organisationers funktionssätt brukar benämnas organisationsteori.
Svensk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Webbreferanse
Bokmål

-Linktekst
Wikipedia
Bokmål
Svensk

-Linktekst
Wikipedia
Svensk