Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima museer) [sv]

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (svensk)

Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
10.03.2017 14:53:51
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/fb4faa4b-984a-404b-bdf7-9c24a298591e
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 86 treff.
Navn
Svenska marinens klasser för örlogsfartyg
Svensk

Prosjekt