Järnvägsmuseet - driftsplatser [sv]

Järnvägsmuseet - driftsplatser (svensk)

Under produksjon
Status
25.03.2018 11:59:11
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/f9aafc3c-9a5e-4b94-98e4-4996af514ddf
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 28 treff.
Navn
Järnvägsmuseet - driftsplatser
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
25.03.2018 11:59:11
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Uuid
f9aafc3c-9a5e-4b94-98e4-4996af514ddf
ACL (rettigheter)
f9aafc3c-9a5e-4b94-98e4-4996af514ddf_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 25.03.2018 11:56:43

Status
Totalt antall poster
28

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
25.03.2018 09:57:54
Sist lagret av
Sist lagret
25.03.2018 11:56:43
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 25.03.2018 11:56:43
Administratør
Redaktør

Granskere