Fartygsidentifierare [sv]

Fartygsidentifierare (swedish)

Fartygsmetadata [sv]

Description

Olika system eller register för identifiering av fartyg och båtar. [sv]

14.12.2015 08:14:37
Beta
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/f8564d89-00ce-42a9-a477-59fd0349fcac
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 4 of 4 hits.
Name
Fartygsidentifierare
Swedish

Description
Olika system eller register för identifiering av fartyg och båtar.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
Swedish