Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
09.07.2015 13:25:05
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/f6a25c4d-a51b-4179-8c34-33d99bc36f7a | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
God
Bokmål

Kode
1