Nomenklatur for drakt og tekstil (Valdresmusea as)

Ansvarlig forvalter
Valdresmusea AS forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
11.10.2017 11:25:37
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/f018d008-5cd5-4f0e-9e78-06b459015fe5
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Nomenklatur for drakt og tekstil
Bokmål

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
11.10.2017 11:25:37
Ansvarlig forvalter
Bokmål

Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Uuid
f018d008-5cd5-4f0e-9e78-06b459015fe5
ACL (rettigheter)
f018d008-5cd5-4f0e-9e78-06b459015fe5_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 12.11.2017 18:21:59

Status
Inkludert i mapp
Totalt antall poster
1221

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
11.10.2017 11:07:48
Sist lagret av
Sist lagret
12.11.2017 18:21:59
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 12.11.2017 18:21:59
Administratør
Redaktør

Granskere