Nomenklatur for drakt og tekstil (Valdresmusea AS)

Ansvarlig forvalter
Valdresmusea AS forvalter informasjonen på denne siden
11.10.2017 14:06:10
Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/f018d008-5cd5-4f0e-9e78-06b459015fe5
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Nomenklatur for drakt og tekstil
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskAnsvarlig forvalter
Bokmål