Fordonsdesign [sv]

Fordonsdesign (svensk)

Ukjent
Status
03.01.2018 17:28:20
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/ee6a5efe-91a9-481c-90b9-49f1c4444383
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 2 av 2 treff.
Navn
Fordonsdesign
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
03.01.2018 17:28:20
Emne
Uuid
ee6a5efe-91a9-481c-90b9-49f1c4444383
ACL (rettigheter)
ee6a5efe-91a9-481c-90b9-49f1c4444383_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
2

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
root
Opprettet
31.10.2017 15:08:04
Sist lagret av
Sist lagret
03.01.2018 17:04:38
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Administratør

Redaktør

Granskere