Land (Eksterne data)

Länder (svensk)

Beskrivelse

Land fra Geonames, via K-Samsök

Beta
Status
10.01.2014 08:46:37
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/ecb89f2c-c4cf-4313-b798-72d9ae058cf6
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 250 treff.
Navn
Land
Bokmål

Länder
Svensk

Beskrivelse
Land fra Geonames, via K-Samsök
Bokmål

Länder från Geonames, via K-Samsök
Svensk

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
10.01.2014 08:46:37
-Linktekst
K-Samsök geografiske autoriteter
Bokmål

K-Samsök geografiska auktoriteter
Svensk
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Type av kilde
URL
http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/country/country.rdf