Aktörsroller [sv]

Aktörsroller (svensk)

Datasett
Ukjent
Status
26.09.2017 20:42:20
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/ebc58d02-9b44-468f-bd3d-f03e523cde99
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 10 av 10 treff.
Navn
Aktörsroller
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
26.09.2017 20:42:20
Uuid
ebc58d02-9b44-468f-bd3d-f03e523cde99
ACL (rettigheter)
ebc58d02-9b44-468f-bd3d-f03e523cde99_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 12.01.2015 13:15:00

Inkludert i mapp
Svensk

Totalt antall poster
10

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
root
Redaktør
Granskere
Opprettet av
root
Opprettet
28.05.2014 10:42:42
Sist lagret av
root
Sist lagret
19.09.2016 14:09:34
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 12.01.2015 13:15:00
Administratør
root

Redaktør

Granskere