UB - emneregister (Eksterne data)

UB - ämnesregister (svensk)

Beta
Status
24.01.2018 12:30:55
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/e6c10a3d-7c76-4424-969d-6d756dac51b6
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data

1


A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


O


P


Q


R


S


T


U


V


W


X


Y


Z


Æ


Ø


Å


Navn
UB - emneregister
Bokmål

UB - ämnesregister
Svensk

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Standardpresentasjon
Vis oversikt
Innholdet oppdatert
24.01.2018 12:30:55
Type av kilde
URL
file:///home/nils/Downloads/ubb-billed-emneregister.ttl
Uuid
e6c10a3d-7c76-4424-969d-6d756dac51b6
ACL (rettigheter)
e6c10a3d-7c76-4424-969d-6d756dac51b6_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ad Mihn 26.01.2018 11:06:33
Under produksjon root 15.01.2018 21:47:00

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Totalt antall poster
3082

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
root
Opprettet
15.01.2018 14:12:22
Sist lagret av
Sist lagret
28.02.2018 15:54:35
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ad Mihn 26.01.2018 11:06:33
Under produksjon root 15.01.2018 21:47:00
Administratør

Redaktør

Granskere