UB - emneregister (Eksterne data) [no]

UB - emneregister (norwegian bokmål), UB - ämnesregister (swedish)

28.02.2018 14:30:34
Beta
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/e6c10a3d-7c76-4424-969d-6d756dac51b6
Download
Login/register to download the dataset content

1


A


Æ


A


Å


A


Å


A


Å


A


Å


A


Å


A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


O


Ø


O


Ø


O


Ø


O


Ø


O


Ø


O


Ø


O


Ø


O


Ø


O


Ø


P


Q


R


S


T


U


V


W


X


Y


Z


Name
UB - emneregister
Norwegian bokmål

UB - ämnesregister
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Default presentation
View overview
Source type
Norwegian bokmål


URL
file:///home/nils/Downloads/ubb-billed-emneregister.ttl