Test organisation [sv]

Test organisation (svensk)

Ukjent
Status
22.03.2018 17:45:55
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/e6653300-b1db-4e57-8558-8f5b7d7ca8bc
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Test organisation
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
22.03.2018 17:45:55
Ingen treff.
Uuid
e6653300-b1db-4e57-8558-8f5b7d7ca8bc
ACL (rettigheter)
e6653300-b1db-4e57-8558-8f5b7d7ca8bc_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
root
Opprettet
27.09.2016 10:29:48
Sist lagret av
Sist lagret
05.03.2018 10:25:30
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Administratør

Redaktør

Granskere