NAV-1035 [sv]

NAV-1035 (svensk)

Ukjent
Status
13.09.2016 14:18:34
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/e04c4eb8-b0ce-4a08-af4c-40fb90fd3d16
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
NAV-1035
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
13.09.2016 14:18:34
Ingen treff.
Uuid
e04c4eb8-b0ce-4a08-af4c-40fb90fd3d16
ACL (rettigheter)
e04c4eb8-b0ce-4a08-af4c-40fb90fd3d16_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
root
Opprettet
13.09.2016 14:16:43
Sist lagret av

Sist lagret

Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
13.09.2016 14:16:43 root
Administratør

Redaktør

Granskere