Fartygsmåttenheter [sv]

Fartygsmåttenheter (svensk)

Beskrivelse

Fartygsmåttenheter [sv]

Under produksjon
Status
07.08.2016 19:38:32
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/dffbc35e-1946-4d27-bcfd-eaeed915b6cd
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 3 av 3 treff.
Navn
Fartygsmåttenheter
Svensk

Beskrivelse
Fartygsmåttenheter
Svensk

Innholdstype
Datasett
Innholdet oppdatert
07.08.2016 19:38:32
Uuid
dffbc35e-1946-4d27-bcfd-eaeed915b6cd
ACL (rettigheter)
dffbc35e-1946-4d27-bcfd-eaeed915b6cd_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon root 09.01.2015 13:42:32

Status
Inkludert i mapp
Opprettet av
Opprettet
11.09.2013 14:53:42
Sist lagret av
root
Sist lagret
09.01.2015 13:42:32
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon root 09.01.2015 13:42:32
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
09.01.2015 13:42:32 root
25.09.2014 15:35:02 UlfB