Los (Eksterne data)

Under produksjon
Status
26.01.2018 14:57:30
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/defaeb2b-cc29-4ffa-989c-ebbecf1cf11f
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Los
Bokmål

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
26.01.2018 14:57:30
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Type av kilde
URL
http://psi.norge.no/los/all.rdf