Designtyper (Jærmuseet)

Designtyper (svensk)

Prosjekt
Ansvarlig forvalter
Jærmuseet (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Beta
Status
31.10.2017 20:21:22
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/de3a7cde-34d2-491c-a24c-41af0aa830e4
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 6 av 6 treff.
Navn
Designtyper
Bokmål

Designtyper
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
31.10.2017 20:21:22
Prosjekt
Bokmål

Ansvarlig forvalter
Uuid
de3a7cde-34d2-491c-a24c-41af0aa830e4
ACL (rettigheter)
de3a7cde-34d2-491c-a24c-41af0aa830e4_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:51:06
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:50:27
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:51:06

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Inkludert i mapp
Bokmål

Svensk

Engelsk

Totalt antall poster
6

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet av
a77657c6-1434-4348-9596-55541f04050b
Opprettet
25.11.2015 14:24:14
Sist lagret
15.03.2016 12:51:06
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:51:06
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:50:27
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:51:06