Historiske kommune

Beskrivelse

Kommune

Beta
Status
24.09.2015 18:03:54
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/dc639d0e-c4fd-4f05-b9ae-b8920f56f4be
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 336 treff.
Navn
Historiske kommune
Bokmål

Beskrivelse
Kommune
Bokmål

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
24.09.2015 18:03:54
Uuid
dc639d0e-c4fd-4f05-b9ae-b8920f56f4be
ACL (rettigheter)
dc639d0e-c4fd-4f05-b9ae-b8920f56f4be_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 09.01.2015 13:16:19
Publisert UlfB 02.12.2013 18:00:38

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
336

Antall poster per type
Kommune 336

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
02.12.2013 18:00:38
Sist lagret av
root
Sist lagret
09.01.2015 13:16:19
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 09.01.2015 13:16:19
Publisert UlfB 02.12.2013 18:00:38
Tidligere lagret
Redaktør

Granskere