f [sv]

f (svensk)

Ukjent
Status
06.10.2017 09:20:54
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/da87600a-671b-4dd1-90bc-8a52276eccbf
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 1 av 1 treff.
Navn
f
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
06.10.2017 09:20:54
Uuid
da87600a-671b-4dd1-90bc-8a52276eccbf
ACL (rettigheter)
da87600a-671b-4dd1-90bc-8a52276eccbf_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
1

Antall poster per type
Bark 1

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
27.10.2016 17:15:19
Sist lagret av
root
Sist lagret
28.10.2016 15:52:28
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
28.10.2016 15:52:28 root
Administratør
Redaktør

Granskere