Nomenklatur Havbruk (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST))

Havbruk (nynorsk), Vattenbruk (svensk), Havbrug (dansk), Aquaculture (engelsk)

Ansvarlig forvalter
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
13.10.2016 21:50:32
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/d7fea556-d617-4386-a12f-fadd3b4baf45
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 574 treff.
Navn
Nomenklatur Havbruk
Bokmål

Havbruk
Nynorsk

Vattenbruk
Svensk

Havbrug
Dansk

Aquaculture
Engelsk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
13.10.2016 21:50:32
Ansvarlig forvalter
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Uuid
d7fea556-d617-4386-a12f-fadd3b4baf45
ACL (rettigheter)
d7fea556-d617-4386-a12f-fadd3b4baf45_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Christina Næss (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) 15.08.2016 10:55:57

Status
Opprettet
10.06.2016 06:04:17
Sist lagret av
root
Sist lagret
13.10.2016 21:48:36
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Christina Næss (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) 15.08.2016 10:55:57