Lisenser (KulturIT AS)

Licenser (svensk), Licenses (engelsk)

Beskrivelse

Creative Commons-lisenser og andre lisenser som brukes til å indikere muligheten for gjenbruk og spredning av informasjon fra KulturNav.

Datasett
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status
29.05.2016 20:05:08
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/d5bff00e-44dc-409c-a6e4-cf601a7ac6b1
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 13 av 13 treff.
Navn
Lisenser
Bokmål

Licenser
Svensk

Licenses
Engelsk

Beskrivelse
Creative Commons-lisenser og andre lisenser som brukes til å indikere muligheten for gjenbruk og spredning av informasjon fra KulturNav.
Bokmål

Datasetet innehåller Creative Commons-licenser och andra licenser som används för att ange möjlighet att återbruka och sprida information från KulturNav.
Svensk

Creative Commons licenses and other licenses for use and re-use of content.
Engelsk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
29.05.2016 20:05:08
Ansvarlig forvalter
Uuid
d5bff00e-44dc-409c-a6e4-cf601a7ac6b1
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 05.05.2015 10:14:13
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Inkludert i mapp
Bokmål

Svensk

Engelsk

Totalt antall poster
13

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
import_test
Redaktør
Granskere
Opprettet av
IMPORT_TEST
Opprettet
03.05.2013 14:20:35
Sist lagret av
root
Sist lagret
27.04.2018 23:42:59
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 05.05.2015 10:14:13
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43
Administratør
import_test

Redaktør

Granskere