Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Undersökningar Lödöse (svensk)

Ansvarlig forvalter
Lödöse museum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Beta
Status
21.11.2017 13:34:47
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/ce219597-e383-41b9-92d3-53758270304a
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 303 treff.
Navn
Undersökningar Lödöse
Svensk

Datasett
Innholdet oppdatert
21.11.2017 13:34:47
Ansvarlig forvalter
Uuid
ce219597-e383-41b9-92d3-53758270304a
ACL (rettigheter)
ce219597-e383-41b9-92d3-53758270304a_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ad Mihn 21.11.2017 13:32:15

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Inkludert i mapp
Svensk

Totalt antall poster
303


Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
a77657c6-1434-4348-9596-55541f04050b
Redaktør
Granskere
Opprettet av
a77657c6-1434-4348-9596-55541f04050b
Opprettet
30.09.2015 13:43:27
Sist lagret av
Sist lagret
21.11.2017 13:32:15
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ad Mihn 21.11.2017 13:32:15
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
21.11.2017 13:32:15 Ad Mihn
Administratør
a77657c6-1434-4348-9596-55541f04050b

Redaktør

Granskere