Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Samlare och museifolk (svensk)

Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
29.06.2016 10:40:11
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/cda71595-40d5-4139-bf50-a9d5a3ceeb10
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 25 treff.
Navn
Samlare och museifolk
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Innholdet oppdatert
29.06.2016 10:40:11
Ansvarlig forvalter
Uuid
cda71595-40d5-4139-bf50-a9d5a3ceeb10
ACL (rettigheter)
cda71595-40d5-4139-bf50-a9d5a3ceeb10_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 21.10.2015 16:24:00

Status
Inkludert i mapp
Opprettet av
a77657c6-1434-4348-9596-55541f04050b
Opprettet
20.10.2015 12:50:21
Sist lagret
21.10.2015 16:24:47
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 21.10.2015 16:24:00