Test 1.8.10 [sv]

Test 1.8.10 (svensk)

Beskrivelse

Testdataset med termer [sv]

17.01.2019 16:37:10
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/c82c9937-c993-4681-928e-e67509d5e7bf
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 4 av 4 treff.
Navn
Test 1.8.10
Svensk

Beskrivelse
Testdataset med termer
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk