Nobelprisvinnare [sv]

Nobelprisvinnare (svensk)

Ukjent
Status
14.03.2018 09:27:31
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/c7851166-b7ff-4683-807f-6623519bda20
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Nobelprisvinnare
Svensk

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
14.03.2018 09:27:31
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Type av kilde
Ingen treff.
Uuid
c7851166-b7ff-4683-807f-6623519bda20
ACL (rettigheter)
c7851166-b7ff-4683-807f-6623519bda20_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
06.02.2018 15:39:11
Sist lagret av
Sist lagret
06.02.2018 15:40:47
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Administratør
Redaktør

Granskere