Nobelprisvinnare [sv]

Nobelprisvinnare (svensk)

Ukjent
Status
14.03.2018 09:27:31
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/c7851166-b7ff-4683-807f-6623519bda20
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Nobelprisvinnare
Svensk

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
14.03.2018 09:27:31
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Type av kilde