Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri (Statens maritima museer) [sv]

Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri (svensk)

Beskrivelse

Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri innehåller information om båt- och fartygskonstruktörer, skeppsbyggmästare, varvsägare och liknande yrkesgrupper.

Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför sju maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt. I samarbetet ingår Aust-Agder museum og arkiv, [Bohusläns museum del av Västarvet](htt...

Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri innehåller information om båt- och fartygskonstruktörer, skeppsbyggmästare, varvsägare och liknande yrkesgrupper.

Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför sju maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt. I samarbetet ingår Aust-Agder museum og arkiv, Bohusläns museum del av Västarvet, Norsk maritimt museum del av Norsk folkemuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg, Sjöfartsmuseum på Åland och Statens maritima museer som består av Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet. Målet är att vårt samarbete ska ge förbättrad kvalitet, sökbarhet och användbarhet i informationen kring det maritima kulturarvet. Använd gärna auktoriteter och vokabulär och kontakta Statens maritima museer (registrator@maritima.se) om du och din institution vill ta en mer aktiv del i samarbetet. [sv]

Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Hentet informasjon oppdatert 10.11.2018 17:46:07
Innholdet oppdatert 02.06.2017 17:03:40
I drift
Status
Formål

Syftet med ”Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri” är att i linje med Statens maritima museers uppdrag, bevara och utveckla det maritima kulturarvet och bygga upp kunskaperna om det. Myndigheten ska särskilt förmedla kunskap inom sitt kunskapsområde. (SFS 2007:1198). I Statens maritima museer ingår Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet.
Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) all behandling av person...

Syftet med ”Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri” är att i linje med Statens maritima museers uppdrag, bevara och utveckla det maritima kulturarvet och bygga upp kunskaperna om det. Myndigheten ska särskilt förmedla kunskap inom sitt kunskapsområde. (SFS 2007:1198). I Statens maritima museer ingår Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet.
Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten.
Personuppgifterna i ” ”Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri” är helt inriktade på personernas yrkesverksamhet och informationen är därmed att betrakta som harmlös. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av Statens maritima museers uppdrag. Mejla registrator@maritima.se om du vill komma i kontakt med ansvarigt personuppgiftsombud, Maria Sandström. Du kan då begära att eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig rättas och om du vill det kan ditt namn tas bort helt från ” ”Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri”. [sv]


URI
http://kulturnav.org/c6a7e732-650f-4fdb-a34c-366088f1ff0e
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 240 treff.
Navn
Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri
Svensk

Beskrivelse
Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri innehåller information om båt- och fartygskonstruktörer, skeppsbyggmästare, varvsägare och liknande yrkesgrupper.

Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför sju maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt. I samarbetet ingår [Aust-Agder museum og arkiv](http://www.kubenarendal.no), [Bohusläns museum del av Västarvet](http://www.bohuslansmuseum.se), [Norsk maritimt museum del av Norsk folkemuseum](http://www.marmuseum.no), [Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg](http://goteborg.se/wps/portal/sjofartsm), [Sjöfartsmuseum på Åland](http://www.sjofartsmuseum.ax/sve) och [Statens maritima museer som består av Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet](http://www.maritima.se). Målet är att vårt samarbete ska ge förbättrad kvalitet, sökbarhet och användbarhet i informationen kring det maritima kulturarvet. Använd gärna auktoriteter och vokabulär och kontakta Statens maritima museer (registrator@maritima.se) om du och din institution vill ta en mer aktiv del i samarbetet.
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Formål
Syftet med ”Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri” är att i linje med Statens maritima museers uppdrag, bevara och utveckla det maritima kulturarvet och bygga upp kunskaperna om det. Myndigheten ska särskilt förmedla kunskap inom sitt kunskapsområde. (SFS 2007:1198). I Statens maritima museer ingår Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet.
Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen ([1998:204](http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19980204.htm)) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten.
Personuppgifterna i ” ”Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri” är helt inriktade på personernas yrkesverksamhet och informationen är därmed att betrakta som harmlös. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av Statens maritima museers uppdrag. Mejla registrator@maritima.se om du vill komma i kontakt med ansvarigt personuppgiftsombud, Maria Sandström. Du kan då begära att eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig rättas och om du vill det kan ditt namn tas bort helt från ” ”Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri”.
Svensk

Prosjekt