Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
09.07.2015 13:26:00
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c68608b4-4700-4e5c-9c7c-c8e981ea8fa4 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Kritisk
Bokmål

Kode
4