NAV-1049 [sv]

NAV-1049 (svensk)

Beskrivelse

Besk [sv]

Kontaktinformasjon
Kontakt 1 [sv]
Kontakt 2 [sv]
Kontakt 3 [sv]
Ukjent
Status
13.10.2016 22:01:49
Innholdet oppdatert
Formål

Syfte [sv]


URI
http://kulturnav.org/c3e2c5f0-dab2-489c-9359-15a525f8d8cb
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
NAV-1049
Svensk

Beskrivelse
Besk
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
13.10.2016 22:01:49
Formål
Syfte
Svensk

Kontaktinformasjon
Kontakt 1
Svensk

Kontakt 2
Svensk

Kontakt 3
Svensk

-Linktekst
Detta är en länk till KulturNav
Svensk
Ingen treff.
Uuid
c3e2c5f0-dab2-489c-9359-15a525f8d8cb
ACL (rettigheter)
c3e2c5f0-dab2-489c-9359-15a525f8d8cb_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
root
Opprettet
13.10.2016 21:35:19
Sist lagret av
Sist lagret
17.05.2018 11:03:42
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Tidligere lagret
Administratør

Redaktør

Granskere