Adolf Olsen & Co.

Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
20.04.2015 10:37:58
12.01.2019 00:05:24
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c32a41a8-9918-4fdb-98a3-9584cd2842b0 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Adolf Olsen & Co.
Bokmål

Historikk

Muligens identisk med A. L. Olsen (d. l901).

Virkested:
1887 ca: Oslo; Raadhusgaden 28

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål