Fartøy

Fartyg (svensk), Watercraft (engelsk), Alus (finsk)

27.09.2017 13:57:20
Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/be81d042-1bcb-4012-860f-afa5cf500957
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 4 av 4 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
2039
Innholdet oppdatert
09.05.2018 11:21:49
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Kontaktperson SMM: Malin Joakimson (malin.joakimson@maritima.se) [sv]

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
0
Innholdet oppdatert
01.01.1970 01:00:00
Datasett
Ansvarlig forvalter
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
10653
Innholdet oppdatert
23.09.2018 22:18:54
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Navn
Fartøy
Bokmål

Fartyg
Svensk

Watercraft
Engelsk

Alus
Finsk