Teknik (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund) [sv]

Teknik (svensk)

Beskrivelse

teknik [sv]

Ansvarlig forvalter
Beta
Status
28.04.2015 14:10:32
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/ac37e623-872d-4aaf-8b07-ae73a4df658e
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Teknik
Svensk

Beskrivelse
teknik
Svensk

Innholdstype
Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
28.04.2015 14:10:32
Uuid
ac37e623-872d-4aaf-8b07-ae73a4df658e
ACL (rettigheter)
ac37e623-872d-4aaf-8b07-ae73a4df658e_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 09.01.2015 12:50:35

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Opprettet
23.09.2014 13:59:06
Sist lagret av
root
Sist lagret
09.01.2015 12:50:35
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 09.01.2015 12:50:35
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
09.01.2015 12:50:35 root
05.10.2014 21:33:47 UlfB