Svenska Ostindiska kompaniet, arkivstruktur [sv]

Svenska Ostindiska kompaniet, arkivstruktur (svensk)

Under produksjon
Status
08.09.2017 08:40:26
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/a98368ab-ed78-4f70-8579-fc8b2ad9bfda
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Svenska Ostindiska kompaniet, arkivstruktur
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
08.09.2017 08:40:26
Uuid
a98368ab-ed78-4f70-8579-fc8b2ad9bfda
ACL (rettigheter)
a98368ab-ed78-4f70-8579-fc8b2ad9bfda_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 03.10.2017 15:50:15

Status
Totalt antall poster
351

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
03.05.2017 20:00:14
Sist lagret av
Sist lagret
03.10.2017 15:50:15
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 03.10.2017 15:50:15
Tidligere lagret
Administratør
Redaktør

Granskere