NAV-1072 [sv]

NAV-1072 (svensk)

Ukjent
Status
02.12.2016 13:13:40
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/a5bbb702-b6a1-49ec-952f-9ab3de26f5aa
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
NAV-1072
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
02.12.2016 13:13:40
Ingen treff.
Uuid
a5bbb702-b6a1-49ec-952f-9ab3de26f5aa
ACL (rettigheter)
a5bbb702-b6a1-49ec-952f-9ab3de26f5aa_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
root
Opprettet
02.12.2016 13:13:19
Sist lagret av

Sist lagret

Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
02.12.2016 13:13:19 root
Administratør

Redaktør

Granskere