Finska kriget (1808 - 1809) [sv]

Finska kriget (swedish)

Krig och slag (Statens maritima museer) [sv]

Description
Sverige i krig med Ryssland. Det svenska krigsmålet är att hindra Ryssland från att erövra Finland samt att undvika delta i Napoleons handelsblockad mot England. [sv]
Event type
Dataset owner
Last changed
14/09/2017 10:37:51
25/05/2019 08:50:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a545e64f-406d-497e-b729-38f0dd65d1a7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Finska kriget
Swedish

Description
Sverige i krig med Ryssland. Det svenska krigsmålet är att hindra Ryssland från att erövra Finland samt att undvika delta i Napoleons handelsblockad mot England.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Timespan
1808 - 1809

-Earliest time
1808
-Latest time
1809
Event type

Norwegian bokmål


Has part


Norwegian bokmål
Norwegian bokmål


Reference
Sundberg, Ulf (1998). Svenska krig 1521-1814. Stockholm : Hjalmarson & Högberg.
Swedish