Organisasjoner Jærmuseet (Jærmuseet)

Organisationer Jærmuseet (svensk)

Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Jærmuseet (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Beta
Status
15.03.2016 13:53:34
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/a43adcd1-9838-42c7-ab88-2772410271b0
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 3 av 3 treff.
Navn
Organisasjoner Jærmuseet
Bokmål

Organisationer Jærmuseet
Svensk

Datasett
Innholdet oppdatert
15.03.2016 13:53:34
Prosjekt
Bokmål

Ansvarlig forvalter
Uuid
a43adcd1-9838-42c7-ab88-2772410271b0
ACL (rettigheter)
a43adcd1-9838-42c7-ab88-2772410271b0_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:53:33
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:54:00

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
3

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
2
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
06.10.2015 11:04:46
Sist lagret
15.03.2016 12:54:00
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:53:33
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:54:00