NAV-1072, building facility [sv]

NAV-1072, building facility (svensk)

Ukjent
Status
22.03.2018 08:10:51
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/a3cc0658-98f7-4880-88e8-af0509b34d0f
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
NAV-1072, building facility
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
22.03.2018 08:10:51