Formål tilstandsvurdering

I drift
Status
09.07.2015 12:11:57
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/a388dc8f-6a24-44d5-a0c3-f90bdbd2a062
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 2 av 2 treff.
Navn
Formål tilstandsvurdering
Bokmål

Innholdstype
Datasett
Innholdet oppdatert
09.07.2015 12:11:57
Uuid
a388dc8f-6a24-44d5-a0c3-f90bdbd2a062
ACL (rettigheter)
a388dc8f-6a24-44d5-a0c3-f90bdbd2a062_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.07.2015 19:14:55

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Totalt antall poster
2

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)

Redaktør
Granskere