Emneord knyttet til musikk

Beskrivelse

En emneordsliste for ord og begreper knyttet til musikk. Laget av Ringve Musikkmuseum.

I drift
Status
08.07.2016 15:00:15
Innholdet oppdatert
Formål

Til bruk i Primus i feltet Emneord.


URI
http://kulturnav.org/a192d4f0-96fb-4941-a33c-7ba8eb526c3a
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Emneord knyttet til musikk
Bokmål

Beskrivelse
En emneordsliste for ord og begreper knyttet til musikk. Laget av Ringve Musikkmuseum.
Bokmål

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
08.07.2016 15:00:15
Formål
Til bruk i Primus i feltet Emneord.
Bokmål

Ingen treff.
Uuid
a192d4f0-96fb-4941-a33c-7ba8eb526c3a
ACL (rettigheter)
a192d4f0-96fb-4941-a33c-7ba8eb526c3a_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.07.2016 07:16:16
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.07.2016 07:17:42
Under produksjon Anne Mette Gottschal (Ringve Musikkmuseum) 08.07.2016 11:19:45

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
08.07.2016 11:19:45
Sist lagret
10.07.2016 07:17:42
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.07.2016 07:16:16
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.07.2016 07:17:42
Under produksjon Anne Mette Gottschal (Ringve Musikkmuseum) 08.07.2016 11:19:45
Redaktør

Granskere