Släkter (Nordiska museet) [sv]

Släkter (svensk)

Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
17.08.2016 13:08:33
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/a0eca18f-0b83-4c64-b5fa-7823e9eed283
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 3 av 3 treff.
Navn
Släkter
Svensk

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Innholdet oppdatert
17.08.2016 13:08:33
Ansvarlig forvalter
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk