ep_prep [sv]

ep_prep (svensk)

Under produksjon
Status
04.02.2018 17:21:38
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/9fe34949-29f8-445b-b4a7-5ae3f64592ea
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 3 av 3 treff.
Navn
ep_prep
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
04.02.2018 17:21:38
Emne
Uuid
9fe34949-29f8-445b-b4a7-5ae3f64592ea
ACL (rettigheter)
9fe34949-29f8-445b-b4a7-5ae3f64592ea_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 03.01.2018 15:43:38

Status
Inkludert i mapp
Svensk

Totalt antall poster
3

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
21.06.2017 10:48:38
Sist lagret av
Sist lagret
12.03.2018 08:45:01
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 03.01.2018 15:43:38
Administratør
Redaktør

Granskere