Tilleggede organisasjoner

Tillagda organisationer (svensk), Added organizations (engelsk)

Beskrivelse

Organisasjoner som leggets til ved redigering av andre data

Datasett
I drift
Status
01.06.2017 08:01:42
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/9b2c81d6-d0de-4119-b76a-9e1883711085
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 3 av 3 treff.
Navn
Tilleggede organisasjoner
Bokmål

Tillagda organisationer
Svensk

Added organizations
Engelsk

Beskrivelse
Organisasjoner som leggets til ved redigering av andre data
Bokmål

Organisationer som lagts till vid redigering av andra data
Svensk

Organizations added while editing other data
Engelsk

Datasett
Innholdet oppdatert
01.06.2017 08:01:42