Utøked Outline

Beskrivelse

En utøked version av Outline of Cultural Material (OCM) fra Primus i Norge.

Status: ?
Forvaltning: ?

Datasett
Innholdet oppdatert 28.04.2015 16:29:51
Hvilende
Status

URI
http://kulturnav.org/9aa5ff1a-8708-4fa6-bc88-5422b7cdedf1
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 564 treff.
Navn
Utøked Outline
Bokmål

Beskrivelse
En utøked version av Outline of Cultural Material (OCM) fra Primus i Norge.

Status: ?
Forvaltning: ?
Bokmål