Test 1.5 [sv]

Test 1.5 (svensk)

Beta
Status
05.02.2018 09:01:24
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/9a7b6293-26a1-44f4-8b45-e131aac273e4
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 2 av 2 treff.
Navn
Test 1.5
Svensk

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
05.02.2018 09:01:24
Uuid
9a7b6293-26a1-44f4-8b45-e131aac273e4
ACL (rettigheter)
9a7b6293-26a1-44f4-8b45-e131aac273e4_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 09.03.2017 20:07:59

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
2

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
1
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
2

Deles i mapper

Administratør
6d3fd7c0-b847-4a31-87ec-d77c47718dfb
Redaktør
Granskere
Opprettet av
6d3fd7c0-b847-4a31-87ec-d77c47718dfb
Opprettet
13.06.2016 22:13:36
Sist lagret av
root
Sist lagret
09.03.2017 20:07:59
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 09.03.2017 20:07:59
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
09.03.2017 20:07:59 root
09.03.2017 20:07:59 root
07.09.2016 09:45:49 root
Administratør
6d3fd7c0-b847-4a31-87ec-d77c47718dfb

Redaktør

Granskere