Seilskipsregister (med Petter Malmsteins seilskuteregister) (Norsk Maritimt Museum)

Segelfartygsregister, Norge (svensk)

Beskrivelse

I Petter Malmsteins seilskuteregister er det registrert ca. 10 000 norske seilskip. I det skriftlige materialet som ligger til grunn, finnes informasjon om nærmere 100 000 seilskip fra mange land.

Sjøkaptein Petter Malmstein fulgte hver skute fra sjøsetting til skutas endelige skjebne. Om selve skuta oppgis navnet og det Malmstein har funnet ut om type, materiale, tonnasje, mål, verft, byggested og endelig skjebne. Videre oppgis reder(e), skipets hjemsted(er) og skipets kaptein(er). En del s...

I Petter Malmsteins seilskuteregister er det registrert ca. 10 000 norske seilskip. I det skriftlige materialet som ligger til grunn, finnes informasjon om nærmere 100 000 seilskip fra mange land.

Sjøkaptein Petter Malmstein fulgte hver skute fra sjøsetting til skutas endelige skjebne. Om selve skuta oppgis navnet og det Malmstein har funnet ut om type, materiale, tonnasje, mål, verft, byggested og endelig skjebne. Videre oppgis reder(e), skipets hjemsted(er) og skipets kaptein(er). En del spesielle opplysninger (rekordseilaser, langvarige seilaser, priser ved salg m.m.) er også nevnt.

Petter Malmstein (1903-1981) begynte sin sjømannskarriere på seilskute. Da han konstaterte at seilskutene var på vei ut av skipsfarten, bestemte han seg for å samle flest mulig opplysninger om de enkelte seilskutene, og gjorde dette til sin store hobby. Malmstein begynte innsamlingen av opplysninger som frivaktarbeid allerede mens han seilte til sjøs, og fortsatte på full tid etter at han ble pensjonist. Han skrev opplysningene for hånd i store protokollbøker. Registeret ble donert til Den Norske Kapp Horn Klubben, og er deponert i Norsk Maritimt Museums bibliotek.

Resultatet av Malmsteins arbeid foreligger i 82 protokoller over skip fra Norge og 20 andre land. Protokollene inneholder ca. 100.000 skipsnavn. Antallet skip er noe mindre, fordi Malmstein har ført opp skipet som ny post hver gang det har skiftet navn.

I et intervju med Aftenposten (15.9.78) da hans håndskrevne protokoller ble overrakt til Norsk Sjøfartsmuseum (senere Norsk Maritimt Museum) sier Malmstein på spørsmål om hvor han har funnet alle opplysningene: "I årenes løp har jeg kjøpt omkring 600 bøker om skipsfart. ... Norsk Sjøfartsmuseums bibliotek var til god hjelp". Ellers har Malmstein ikke gitt skriftlige opplysninger om sine kilder, men man antar at han har brukt skipsregistrene til Det norske Veritas og Lloyds' register

Det kan virke som om det står flere opplysninger om "masters" enn om andre forhold. Hvis dette er riktig, kan det ha sammenheng med at Malmstein har brukt muntlige kilder. Det kan også virke som om det er en viss overvekt av skuter knyttet til Drammen. Malmstein var selv fra Drammen, og kan ha hatt tilgang til lokale kilder.

Brutto-(brt.) og nettoregistertonn hvis oppgitt, ellers commercelester (cl).

Mål i fot hvis ikke annet er oppgitt. Malmsteins kilder på mål er Det norske Veritas (DNV) og Lloyds register measurement. Fra 1896 oppgis målene i DNVs register i engelske fot.

Malmsteins rettskriving er moderat modernisert (å for aa, delvis Fevik for Fevig osv.)

I personnavn bruker Malmstein stort sett initialer for fornavn. Søk derfor på etternavn.

Seilskipsregisteret bygger på et håndskrevet register. Vær derfor oppmerksom på at skriften kan være feiltolket (f. eks. e for c, a for o o.l.), og at person- og stedsnavn kan være skrevet feil i originalen.

Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
15.12.2018 09:58:17
23.09.2018 22:18:54
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/978f91c5-f186-4531-8fe8-d8c1a663c9e6
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 10653 treff.
Navn
Seilskipsregister (med Petter Malmsteins seilskuteregister)
Bokmål

Segelfartygsregister, Norge
Svensk

Beskrivelse
I Petter Malmsteins seilskuteregister er det registrert ca. 10 000 norske seilskip. I det skriftlige materialet som ligger til grunn, finnes informasjon om nærmere 100 000 seilskip fra mange land.

Sjøkaptein Petter Malmstein fulgte hver skute fra sjøsetting til skutas endelige skjebne. Om selve skuta oppgis navnet og det Malmstein har funnet ut om type, materiale, tonnasje, mål, verft, byggested og endelig skjebne. Videre oppgis reder(e), skipets hjemsted(er) og skipets kaptein(er). En del spesielle opplysninger (rekordseilaser, langvarige seilaser, priser ved salg m.m.) er også nevnt.

Petter Malmstein (1903-1981) begynte sin sjømannskarriere på seilskute. Da han konstaterte at seilskutene var på vei ut av skipsfarten, bestemte han seg for å samle flest mulig opplysninger om de enkelte seilskutene, og gjorde dette til sin store hobby. Malmstein begynte innsamlingen av opplysninger som frivaktarbeid allerede mens han seilte til sjøs, og fortsatte på full tid etter at han ble pensjonist. Han skrev opplysningene for hånd i store protokollbøker. Registeret ble donert til Den Norske Kapp Horn Klubben, og er deponert i Norsk Maritimt Museums bibliotek.

Resultatet av Malmsteins arbeid foreligger i 82 protokoller over skip fra Norge og 20 andre land. Protokollene inneholder ca. 100.000 skipsnavn. Antallet skip er noe mindre, fordi Malmstein har ført opp skipet som ny post hver gang det har skiftet navn.

I et intervju med Aftenposten (15.9.78) da hans håndskrevne protokoller ble overrakt til Norsk Sjøfartsmuseum (senere Norsk Maritimt Museum) sier Malmstein på spørsmål om hvor han har funnet alle opplysningene: "I årenes løp har jeg kjøpt omkring 600 bøker om skipsfart. ... Norsk Sjøfartsmuseums bibliotek var til god hjelp". Ellers har Malmstein ikke gitt skriftlige opplysninger om sine kilder, men man antar at han har brukt skipsregistrene til Det norske Veritas og Lloyds' register

Det kan virke som om det står flere opplysninger om "masters" enn om andre forhold. Hvis dette er riktig, kan det ha sammenheng med at Malmstein har brukt muntlige kilder. Det kan også virke som om det er en viss overvekt av skuter knyttet til Drammen. Malmstein var selv fra Drammen, og kan ha hatt tilgang til lokale kilder.

Brutto-(brt.) og nettoregistertonn hvis oppgitt, ellers commercelester (cl).

Mål i fot hvis ikke annet er oppgitt. Malmsteins kilder på mål er Det norske Veritas (DNV) og Lloyds register measurement. Fra 1896 oppgis målene i DNVs register i engelske fot.

Malmsteins rettskriving er moderat modernisert (å for aa, delvis Fevik for Fevig osv.)

I personnavn bruker Malmstein stort sett initialer for fornavn. Søk derfor på etternavn.

Seilskipsregisteret bygger på et håndskrevet register. Vær derfor oppmerksom på at skriften kan være feiltolket (f. eks. e for c, a for o o.l.), og at person- og stedsnavn kan være skrevet feil i originalen.
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Prosjekt
Ansvarlig forvalter