Nomina - sakord [sv]

Nomina - sakord (svensk)

Beskrivelse

Föremålsnomenklatur för nordisk medeltid [sv]

Datasett
Under produksjon
Status
08.03.2016 18:36:02
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/964aa68b-bd2c-46d4-813e-7cee4b08f757
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Nomina - sakord
Svensk

Beskrivelse
Föremålsnomenklatur för nordisk medeltid
Svensk

Innholdstype
Datasett
Svensk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
08.03.2016 18:36:02
Uuid
964aa68b-bd2c-46d4-813e-7cee4b08f757
ACL (rettigheter)
964aa68b-bd2c-46d4-813e-7cee4b08f757_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 02.10.2015 15:50:34

Status
Inkludert i mapp
Opprettet
12.11.2013 12:57:52
Sist lagret
24.02.2016 13:07:08
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 02.10.2015 15:50:34