Kunstverkdeler

I drift
Status
01.06.2016 21:27:40
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/94c4c8b2-3610-4f2f-bf84-d551594cea41
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Kunstverkdeler
Bokmål

Innholdstype
Innholdet oppdatert
01.06.2016 21:27:40
Ingen treff.
Uuid
94c4c8b2-3610-4f2f-bf84-d551594cea41
ACL (rettigheter)
94c4c8b2-3610-4f2f-bf84-d551594cea41_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Tove Wefald Pedersen (KulturIT AS) 01.06.2016 19:14:08

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
01.06.2016 19:14:08
Sist lagret
01.06.2016 19:18:09
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Tove Wefald Pedersen (KulturIT AS) 01.06.2016 19:14:08
Redaktør

Granskere