Vättaks församling (Församling) [sv]

Vättaks församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]

Place type
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
08/03/2017 20:03:17
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/9396ac94-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vättaks församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1952 1973

--Earliest time
1952
--Latest time
1973
-Was part of at time
-Timespan
1946 ongoing

--Earliest time
1946
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1974 ongoing

--Earliest time
1974
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1686 1945

--Earliest time
1686
--Latest time
1945
-Was part of at time
-Timespan
1863 1951

--Earliest time
1863
--Latest time
1951
Riksarkivet NAD: Ref
SE/168510000

-Id
SE/168510000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10752395

-Id
10752395
-System
Riksarkivet NAD: G_unit