Skånings-Åsaka församling (Församling) [sv]

Skånings-Åsaka församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]

Place type
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
08/03/2017 14:45:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9396ac51-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Skånings-Åsaka församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1686 ongoing

--Earliest time
1686
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1971 ongoing

--Earliest time
1971
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1863 1951

--Earliest time
1863
--Latest time
1951
-Was part of at time
-Timespan
1952 1970

--Earliest time
1952
--Latest time
1970
Alternative id
Riksarkivet NAD: Ref: SE/168210000

-Id
SE/168210000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit: 10756406

-Id
10756406
-System
Riksarkivet NAD: G_unit