Organisasjoner

Organisationer (svensk), Organization (engelsk), Organisaatio (finsk)

07.09.2018 09:21:41
Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/90af5dab-5a99-4855-a55c-1564fbdf552d
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 14 av 14 treff.
Status
Under produksjon
Totalt antall poster
33
Innholdet oppdatert
17.02.2016 15:38:58
Datasett
Status
Beta
Totalt antall poster
14
Innholdet oppdatert
10.08.2018 10:42:21
Datasett
Ansvarlig forvalter
Tekniska museet (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
448
Innholdet oppdatert
02.08.2018 12:39:50
Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
315
Innholdet oppdatert
04.05.2018 13:18:04
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se [sv]

Kategorier


Status
Hvilende
Totalt antall poster
2067
Innholdet oppdatert
05.10.2015 10:27:31
Datasett
Ansvarlig forvalter
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
326
Innholdet oppdatert
07.09.2018 09:26:21
Datasett
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Dataset forvaltning: kulturnav@kulturit.no

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
676
Innholdet oppdatert
22.03.2016 20:35:18
Datasett

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
0
Innholdet oppdatert
09.01.2015 21:16:16
Datasett

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
3
Innholdet oppdatert
18.05.2016 11:10:42
Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Jærmuseet (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
0
Innholdet oppdatert
16.08.2016 10:57:08
Datasett
Ansvarlig forvalter
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
15143
Innholdet oppdatert
21.08.2018 12:43:45
Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Status
I drift
Totalt antall poster
77
Innholdet oppdatert
13.06.2016 15:05:35
Datasett
Ansvarlig forvalter
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
3
Innholdet oppdatert
05.04.2018 16:18:16
Datasett

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
265
Innholdet oppdatert
08.06.2016 14:57:51
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Navn
Organisasjoner
Bokmål

Organisationer
Svensk

Organization
Engelsk

Organisaatio
Finsk