Organisasjoner

Organisationer (svensk), Organization (engelsk), Organisaatio (finsk)

Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/90af5dab-5a99-4855-a55c-1564fbdf552d
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 14 av 14 treff.
Status
Under produksjon
Totalt antall poster
33
Innholdet oppdatert
15.01.2016 16:15:04
Datasett
Status
Beta
Totalt antall poster
13
Innholdet oppdatert
31.01.2018 13:19:49
Datasett
Ansvarlig forvalter
Tekniska museet (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
447
Innholdet oppdatert
18.03.2016 14:38:43
Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
315
Innholdet oppdatert
28.12.2016 09:17:31
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se [sv]

Kategorier


Status
Hvilende
Totalt antall poster
2067
Innholdet oppdatert
05.10.2015 09:41:19
Datasett
Ansvarlig forvalter
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
311
Innholdet oppdatert
21.02.2018 10:44:02
Datasett
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Dataset forvaltning: kulturnav@kulturit.no

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
676
Innholdet oppdatert
11.05.2015 16:13:51
Datasett

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
0
Innholdet oppdatert
16.07.2014 14:07:34
Datasett

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
3
Innholdet oppdatert
15.03.2016 13:53:34
Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Jærmuseet (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
0
Innholdet oppdatert
16.08.2016 10:57:08
Datasett
Ansvarlig forvalter
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
14282
Innholdet oppdatert
24.07.2017 17:04:54
Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Status
I drift
Totalt antall poster
77
Innholdet oppdatert
13.06.2016 15:05:35
Datasett
Ansvarlig forvalter
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
3
Innholdet oppdatert
01.06.2017 08:01:42
Datasett

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
265
Innholdet oppdatert
08.06.2016 14:36:46
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Navn
Organisasjoner
Bokmål

Organisationer
Svensk

Organization
Engelsk

Organisaatio
Finsk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk